Dự án Tổ hợp thương mại Roman Plaza

Secoin cung cấp sản phẩm

Sản phẩm: Ngói màu phẳng kiểu Pháp cao cấp

Năm 2018

Ngói màu cao cấp Secoin sử dụng cho Dự án Tổ hợp thương mại Roman Plaza, Hà Nội