Khu du lịch nghỉ dưỡng Hội An

Secoin cung cấp sản phẩm

Sản phẩm: Ngói phẳng kiểu Pháp

Năm 2022

Ngói màu cao cấp Secoin sử dụng cho dự án Khu dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng làng biển nhiệt đới Hội An