Dự án

 • Dự án Vincom Lạng Sơn

  Dự án Vincom Lạng Sơn

  • Secoin cung cấp các sản phẩm :
  • Dự án: Năm 2018
  • Sản phẩm : Ngói màu cao cấp Secoin

 • Dự án Vincom - Tây Ninh - Sa Đéc - Phú Quốc

  Dự án Vincom - Tây Ninh - Sa Đéc - Phú Quốc

  Secoin cung cấp ngói màu cao cấp tại Hệ thống Vincom -Tây Ninh - Sa Đéc - Phú Quốc.

 • Dự án Vincom Sơn La

  Dự án Vincom Sơn La

  Secoin cung cấp sản phẩm

  Sản phẩm: Ngói phẳng kiểu Pháp

  Năm 2017 - 2018

  Ngói màu cao cấp Secoin sử dụng cho dự án Vincom Sơn La

 • Dự án Tổ hợp thương mại Roman Plaza

  Dự án Tổ hợp thương mại Roman Plaza

  Secoin cung cấp sản phẩm

  Sản phẩm: Ngói màu phẳng kiểu Pháp cao cấp

  Năm 2018

  Ngói màu cao cấp Secoin sử dụng cho Dự án Tổ hợp thương mại Roman Plaza, Hà Nội

 • Dự án Premier Hạ Long

  Dự án Premier Hạ Long

  Secoin cung cấp sản phẩm

  Sản phẩm: Ngói màu cao cấp

  Năm 2018

  Ngói màu cao cấp Secoin sử dụng cho Dự án Premier Hạ Long, Quảng Ninh

 • Khu đô thị Tây Hồ Tây

  Khu đô thị Tây Hồ Tây

  Secoin cung cấp sản phẩm

  Sản phẩm: Ngói phẳng kiểu Pháp

  Năm 2018

  Ngói màu cao cấp Secoin sử dụng cho dự án Tây Hồ Tây, Hà Nội