Dự án

 • Dự án sân Golf Sóc Sơn - Hà Nội

  Dự án sân Golf Sóc Sơn - Hà Nội

  Sản phẩm Secoin cung cấp

  Sản phẩm: Ngói màu Secoin

  Năm 2015

  Ngói màu Secoin sử dụng tại Dự án sân golf Sóc Sơn (Hà Nội).

 • Khu sinh thái du lịch Vườn vua Phú Thọ

  Khu sinh thái du lịch Vườn vua Phú Thọ

  Sản phẩm Secoin cung cấp

  Sản phẩm: Ngói màu

  Năm 2015

  Ngói màu Secoin sử dụng tại khu sinh thái du lịch Vườn Vua - Phú Thọ.

 • Khu nhà ở cao cấp Hoàn Sơn - Bắc Ninh

  Khu nhà ở cao cấp Hoàn Sơn - Bắc Ninh

  Secoin cung cấp sản phẩm : Gạch Bê tông cốt liệu, gạch Nghệ thuật

  Thời gian thực hiện: Năm 2010

  Địa chỉ : Tiên Du, Bắc Ninh

 • Dự án Công Viên Yên Sở - Hoàng Mai

  Dự án Công Viên Yên Sở - Hoàng Mai

  Secoin cung cấp các sản phẩm :

         - Năm 2011, năm  2014 : Gạch block
         - Năm 2010 : Gạch Block, Ngói màu
         - Năm 2009 : Gạch Block

  Địa chỉ : Hoàng Mai - Hà Nội

 • Dự án Vincom Village - Long Biên

  Dự án Vincom Village - Long Biên

  Secoin cung cấp sản phẩm: Gạch Terrazzo, Ngói màu, gạch bó gốc cây, gạch block tự chèn

  Thời gian thực hiện: Năm 2011 - 2012

  Địa chỉ : Long Biên - Hà Nội

 • Dự án Hill State - Hà Đông

  Dự án Hill State - Hà Đông

  Secoin cung cấp các sản phẩm:

  Năm 2011 : Gạch Bê tông cốt liệu, Ngói màu
  Năm 2012 : Gạch Block xây các loại
  Năm 2013 : Ngói màu

  Địa chỉ : Tô Hiệu- Hà Đông- Hà Nội