Phụ kiện ngói phẳng kiểu Pháp, giả đá

Mô tả sản phẩm

Đa dạng phụ kiện Ngói màu Secoin. Secoin cung cấp đầy đủ các loại Ngói phụ kiện cho tất cả các dòng Ngói khác nhau như Sóng tròn, Giả đá, phẳng Pháp và Sóng vuông. Ngoài ra, các phụ kiện đặc biệt khác cũng được đáp ứng như Ngói lấy sáng, vít bắt Ngói, Sơn Acrylic, chất chống thấm,...

Mô tả phụ kiện

Đa dạng phụ kiện Ngói màu Secoin.

Secoin cung cấp đầy đủ các loại Ngói phụ kiện cho tất cả các dòng Ngói khác nhau như Sóng tròn, Giả đá, phẳng Pháp và Sóng vuông. Ngoài ra, các phụ kiện đặc biệt khác cũng được đáp ứng như Ngói lấy sáng, vít bắt Ngói, Sơn Acrylic, chất chống thấm,...

 

F2L
Ngói bò góc vuông

2-way apex

F3Y
Ngói bò chạc 3 chữ Y

3-way apex

F4A
Ngói bò chạc tư

4-way apex

FC1
Ngói bò cạnh rìa

Rake

FC2
Ngói bò cuối cạnh rìa

Rake end

FN1
Ngói bò nóc

Ridge

FN2
Ngói bò cuối nóc

Ridge end

F3T
Ngói bò chạc 3 chữ T

3-way round apex

FN3
Ngói cuối mái

Round hip end