Phụ kiện ngói sóng tròn

Mô tả sản phẩm

Phụ kiện ngói Sóng Tròn - Secoin cung cấp đầy đủ các loại Ngói phụ kiện cho tất cả các dòng Ngói khác nhau như Sóng tròn, Giả đá, phẳng Pháp và Sóng vuông. Ngoài ra, các phụ kiện đặc biệt khác cũng được đáp ứng như Ngói lấy sáng, vít bắt Ngói, Sơn Acrylic, chất chống thấm,...

Mô tả phụ kiện

Phụ kiện ngói Sóng Tròn

Secoin cung cấp đầy đủ các loại Ngói phụ kiện cho tất cả các dòng Ngói khác nhau như Sóng tròn, Giả đá, phẳng Pháp, Sóng vuông. Ngoài ra, các phụ kiện đặc biệt khác cũng được đáp ứng như Ngói lấy sáng, vít bắt Ngói, Sơn Acrylic, chất chống thấm,...

BN3-Ngói bò cuối mái

BN1
Ngói bò nóc - Miền Bắc
Round Ridge

BN3
Ngói bò cuối mái - Miền Trung, Nam
Round hip end
BN3
Ngói bò cuối mái - Miền Bắc
Round hip end

BN1-Ngói bò nóc

BN2-Ngói bò cuối nóc

BN1
Ngói bò nóc - Miền Trung, Nam
Round Ridge

BN2
Ngói bò cuối nóc - Miền Bắc
Round Ridge end
BN2
Ngói bò cuối nóc - Miền Trung, Nam
Round Ridge end

BC1-Ngói bò cạnh rìa

BC2-Ngói bò cuối cạnh rìa B3T-Ngói bò chạc 3 chữ T

BC1
Ngói bò cạnh rìa
Rake

BC2
Ngói bò cuối cạnh rìa
Rake end
B3T
Ngói bò chạc 3 chữ T-Miền Nam, Trung
3-way round apex (T Shape)

B2L-Ngói bò góc vuông B3Y-Ngói bò chạc 3 chữ Y
BLN
Ngói lót nóc
Ridge lining
B2L
Ngói bò góc vuông-Miền Nam, Trung
2-way round apex
B3Y
Ngói bò chạc 3 chữ Y-Miền Nam, Trung
3-way round apex (Y Shape)
B4A-Ngói bó chạc tư    
B4A
Ngói bò chạc tư-Miền Nam, Trung
4-way round apex